Comeback – Flusík

Ozzáka pálí, že ho nikdo neposlouchá a pokaždé se koupí něco jiného, než si přeje. A i tentokrát tomu není jinak bojler má přednost před flusíkem.


Comments are closed.